Audiogramy ~
Saša Spačal /CZ/
Jirka Suchánek
/CZ/

17. 10. 2019 20:00 


Vstupné: 120,- Kč


Audiogramy jsou sérií audiovizuálních performancí představující náhled do nezávislého a experimentálního dění na poli zvukového umění. Cílem série, jež vzniká ve spolupráci s Michalem Kindernayem, je prezentovat aktuální tendence a proměny soundartu i poukázat na vazby s výtvarným uměním či mezioborovými spolupracemi. Vybraní zvukoví umělci jsou etablovaní či vycházející na současné soundartové scéně. Jejich přístup k hudbě a umění je někdy velmi různorodý díky vlastním experimentálním nástrojům, přístupům či softwarovým řešení, které sami vyvíjejí.


Saša Spačal (Transversal) & Jiří Suchánek (Atomtón)

Saša Spačal představí svoji novou zvukovou performance navazující na sérii s živými cvrčky Acheta domesticus a Jiří Suchánek živou elektroakustickou kompozicí Atomtón.

Transversal je nová zvuková performance, kterou připravila Saša Spačal na tvůrčím pobytu nadace The Agosto Foundation, je osou propojující tři aspekty cvrččí existence: přirozené prostředí, hrozba vyhynutí a komodifikaci jako způsob přežití. Terénní zvukové nahrávky, zvuky crvrčků, analogové syntezátory a skleněné baňky se potkávají na koncertním sále. Saša zkoumá akustické rezonance a zpětnou vazbu v rámci lidsko-cvrččí spolupráce.

Atomtón Jiřího Suchánka je o transformaci zvukových vstupů a jejich vlnových délek spektrálních čar atomů do desítek až stovek oscilátorů v aditivní syntéze. Každý element generuje jedinečné zvukové spektrum, které je dále modulováno čísly z Menděljevovy periodické tabulky prvků. Tento hudební experiment zkoumá mikrotonální harmonickévztahy, logiku a estetiku vycházející z chemické a fyzikální struktury hmoty.


︎︎︎Saša Spačal
je postmediální umělkyní zabývající se propojováním výzkumu živých systémů se současným a zvukovým uměním. Zaměřuje se především na posthumanistické období, ve kterém lidské bytosti ztrácejí svou suverenitu a stávají se jedním z mnoha prvků ekosystému. Spačal se zříká karteziánského pojetí světa s vědomím, že oblast technologie se rozšířila přes hardware a software také na wetware s řadou hybridních jevů popsaných v mechanické, digitální a organické logice.


︎︎︎Jiří Suchánek 
je hybridní umělec, hudebník, multimediální experimentátor a vývojář. Dlouhodobě se věnuje tvorbě trvalých audiovizuálních instalací, které často umísťuje do netradičních (přírodních) prostor. Zkoumá trvanlivost elektronických médií v těžkých klimatických podmínkách a souběžně i nové formy komunikace multimediálního díla. Realizoval řadu trvalých multimediálních instalací ve veřejném prostoru, vystavoval a koncertoval na řadě prestižnách mezinárodních festivalů.


Hudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2019 Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

The Live Art Program 2019 is financially supported by the City of Prague, Prague 10 Municipality, The Ministry of Culture and The State Fund for Culture.photo archiv Petrohradská kolektiv