Linda Wrong ~
Magical Garden

kurátorka: Edita Štrajtová



18. 05. -  01. 06. 2020


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

18. 05. 2020
︎6pm  Opening











Vstupujeme do expozice, která nás vytrhává z všedního pohybu městem. Noříme se do mlhavé reality, galerie uprostřed dvora, jako místa změny a transformace.
Magická Zahrada, je stejně jako každá zahrada rozdílnou směsí chutí a vůní. Skrze pomyslnou bránu jsme vstoupili do světa, kde v harmonii koexistují staré a nové přístupy a to nejen k současné soše. S Lindou Wrong se pojí témata ohledně živých organismů a motivů z rostliné a zvířecí říše. Kombinace a spojení různých materiálů se nám prolíná v někdy až abstrahující formě, která současně evokuje konkrétní, nám známé, zároveň vzdálené podoby z podhoubí našeho podvědomí. Pro Lindu Wrong je důležitá nejen obsahová rovina, ale také materiálová skladba, ze které jsou výsledné sochy vytvořeny. Projekt Magical Garden je vrcholným výstupem v objevování a zpracování nových a v umělecké rovině neprobádaných technologicky vyspělých materiálů.

Každé zákoutí hostí jedinečné dílo a vyznačuje se zvláštní kvalitou světla. Toto světlo nám určuje vztah mezi vnějším a vnitřním světem. Lehce si tak dokážeme představit, že stojíme uprostřed posvátné zahrady jejíž chráněnou část, k odpočinku a meditaci, obklopuje nejeden z predátorů. Černé obrysy exotických rostlin se spojují a nárokují si naši pozornost v naději, že se nás dotknou. Ztracený ráj, kde vládne dokonalost a nesmrtelnost. Panuje zde atmosféra autorkou navštívené Indonesie a zájem o japonské zahrady, staré asijské mýty, legendy, ale i současnou popkulturu.

Střet těchto „exotických“ vlivů a uplatňování východo-západních přístupů ve společnostech, které zvířata z kulturního a mnohdy i nábožensky podloženého hlediska chápaly diametrálně jinak, klade nejdnu z otázek. Jak člověka v jeho vztahu k živočichům determinuje jeho kulturní a etnická příslušnost, náboženství, gender?

Asie s jejími technickými pokroky ve všeobecně rychle se měnící přetechnizované době je kontrastem ke klidné zahradě se starodávnými bájnými mýty a legendami, které jsou stále živé nejen mezi obyvateli dálného východu. Skrze popkulturu a nové materiály autorka přichází s osobní reformou daných témat a zároveň s alarmujícím vzevřením toho, co bychom mohli v budoucnu postrádat, pokud se náš vztah k přírodě, zvířatům a sobě samým odkloní opačným směrem.




photo Marie Leličová


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2020 byl podpořen Státním fondem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou části Praha 10.

Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2020 by the State Fund of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, and the City District of Prague 10.