Fresh Eye ~

Obraz versus krize
18. 06. 2020 19:00


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

Jaké mediální a mentální obrazy krize dominovaly uplynulým měsícům globální pandemie? Jak média, dokumentární film, společenské vědy a současné vizuální umění promlouvají o obrazech zdraví, nemoci a ohrožení? Jaké společenské impulzy formují kolektivní mentální představy strachu a ohrožení?

Ve veřejné diskuzi konané ve venkovních prostorech Petrohradská kolektiv vystoupí:

HANA JANEČKOVÁ, teoretička a kurátorka současného umění (FAMU, Display)
VÍT KLUSÁK, dokumentarista
JOHANA KOTIŠOVÁ, socioložka médií (FSS MUNI)
PAVEL BORECKÝ, vizuální antropolog (Anthropictures, Extinction Rebellion Switzerland
Jaro roku 2020 přineslo zcela novou, globálně prožívanou zkušenost. Pandemie viru covid-19 se stala každodenní realitou většiny obyvatel světa. Na vlastní kůži jsme ji zakoušeli prostřednictvím společenských opatření, strachu o sebe a své blízké a nejistoty pracovních vyhlídek. Zprostředkovaně jsme se s ní setkali na základě soukromého a veřejného zpravodajství zaplavujícího digitální obrazovky a individuálních svědectví zveřejněných na sociálních sítích. Globální mediální trh nabídl prostřednictvím světových agentur paletu obrazů nejrůznějších podob krize – zdravotní, sociální, politické – , jež pandemie přinesla a které jsme také v různých koutech světa naráz konzumovali. Dozajista poprvé v tomto století, a snad naposledy od přelomových globálních událostí konce století minulého, jakou byl například pád berlínské zdi, se naše různorodé sociální a digitální světy spojily v jeden. Zároveň však dramatická situace dala vyvstat jiným typům obrazů, a to našim představám o tom, co krize je a jak jí osobně a kolektivně čelit. Přinesla důrazně se hlásící mentální reprezentace strachu a bezmocnosti, o jejichž společně sdíleném základu nelze pochybovat.Více o programu a aktivitách platformy Fresh Eye na www.fresh-eye.cz.

Program se koná s laskavou podporu Státního fondu kultury a Hlavního města Prahy.


Obraz versus krize: Diskuze J. Kotišová, V. Klusák, H. Janečková, P. Borecký & A. Průchová Hrůzová from Fresh Eye on Vimeo.photo archiv ︎︎︎Fresh Eye