LIVE: Favor & Protection
na dvorku Petrohradské
18. 06. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Favor & Protection is ambient alterego of Jakub Benda aka Trevor Linde, Prague based producer and DJ tightly connected to a legendary techno event Polygon. In his ambient production he leaves behind deep techno beats in favor of emotive soundscapes and processed field recordings. He still works with certain percussive aspects which can be found in his techno production, but where it serves only as a supportive element to a beat, here it comes forward, not forcing to dance, but dwells into a dark hypnotic atmosphere.
Ambientní alter ego Jakuba Bendy aka Trevor Linde, pražského producenta a DJ úzce spojeného s dnes už legendárním pražským techno eventem Polygon. Ve své ambientní produkci opouští hutnou techno rytmiku ve prospěch emotivních meditativních ploch a procesovaných field recordings. Stále však pracuje s perkusivními aspekty, které lze nalézt i v jeho techno produkci, ale tam kde jsou jen doplňujícím prvkem k hutnému beatu, tady najednou vystupují do popředí, nenutí tancovat, ale ponořit se do potemnělé hypnotické atmosféry.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.