LIVE: Matt Robidoux
na dvorku Petrohradské
18. 07. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


San Francisco based composer, improviser, educator, and community organizer interested in the convergence of movement and sound, especially with regards to accessibility in contemporary music and the communicative capacities of sonic energy. Their primary instrument is the corn synth — (Kinetically Operated Randomness Network [k.o.r.n.]) a modular architecture that interprets physical input from two "ears of corn" sculptures cast in aluminum. In 2017 Matt established the Adaptive Instrument Ensemble (AIE), a community based practice focused on expanding the improvising community across abilities, demographics, and geographies. Beginning with a pilot workshop in 2019, Robidoux founded the Prepared Guitar Ensemble in collaboration with Creativity Explored, a studio-based collective that partners with people with developmental disabilities to celebrate and nurture the creative potential in all of us.
Skladatel, improvizátor, pedagog a komunitní organizátor ze San Franciska se zajímá o spojení pohybu a zvuku, zejména s ohledem na přístupnost v současné hudbě a komunikační schopnosti zvukové energie. Jejich hlavním nástrojem je "corn synth" — (kineticky ovládaný náhodný systém [k.o.r.n.]), modulární architektura, která interpretuje fyzický vstup ze dvou soch „kukuřičných klasů“ odlitých z hliníku. V roce 2017 Matt založil Adaptive Instrument Ensemble (AIE), komunitní praxi zaměřenou na rozšíření improvizační komunity napříč schopnostmi, demografickými skupinami a geografiemi. Počínaje úvodním workshopem v roce 2019 Robidoux založil Prepared Guitar Ensemble ve spolupráci s Creativity Explored, studiovým kolektivem, který spolupracuje s lidmi s vývojovými postiženími, aby oslavil a podporoval kreativní potenciál v nás všech.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.