Bronson Smillie, Eva Jaroňová, Victoria Oren

 ~

18. 10. - 29. 10. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 11


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
18. 10. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 11

Someone's body shivered in impassioned diligence. Finally, the nonsensical ballast could come to an end and the world would be in balance. They mumbled to themself incoherently.

"Light and darkness, hot and cold." Someone had found a surprising order in the enchantment of dualities.

Shadow watched Someone’s erratic behavior, trying to keep up. They felt free from their contemplative loneliness, believing that perhaps the solution could have only been created in an insane mind. Someone had put the indeterminate state of the present in the absence of time in a clear relationship between antonyms. Shadow indulged in this simplicity, and the more frantic Someone acted, the more peaceful they felt.

Shadow and Someone were looking for a way out of the unchanging realm, both  desperately in reality. Shadow was looking for their place, and Someone was looking for inner peace. Confused sharing, released an unusual connective energy into the atmosphere.

The world began to tremble. For a moment an intense glow deprived everything of tangibility, in the next second all fell into absolute darkness. POOOF. Glitters spread around, and then there was a long silence.

Shadow and Someone stared at each other in excitement. KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Kohosi v úpěnlivé pečlivosti svrbělo celé tělo. Konečně nastane konec tohoto nesmyslného balastu a svět bude v rovnováze. Nesouvisle si pro sebe brblal*a.

„Světlo a tma, žár a chlad,“ Kdosi nalezl*a řád v uhrančivosti dualit.

Stín zaujatě sledoval Kohosi zběsilé konání a snažil se držet krok. Cítil se být vysvobozen ze své zadumané samoty, uvěřil, že řešení je snad možno stvořit jen v mysli šílence. Neurčitý stav současnosti v absenci času Kdosi postavil*a do jasného vztahu mezi antonymy. Stín se oddal této jednoduchosti, a čím zběsilejší bylo jednání Kohosi, tím větší klid sám pociťoval.

Stín i Kdosi hledali cestu z neměnného, oba si zoufali v aktuální realitě. Stín hledal své místo a Kdosi hledal vnitřní klid. Zmatené sdílení vypouštělo do atmosféry energie neobvyklého spojení.

Svět se začal chvět. Na chvíli intenzivní záře připravila vše o hmatatelnost, v další vteřině se dění propadlo do absolutního temna. PUF. Po okolí se rozlehl třpyt a pak bylo dlouho ticho.

Stín a Kdosi na sebe vzrušeně hleděli.‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The 12th exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Artists exhibiting within the series:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Victoria Oren, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.

Již  dvanáctá výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Vystavující v rámci celého cyklu:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster & Lena Luga, Dominika Dobiášová, Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Victoria Oren, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy