Live concert: Umprum.wav feat Never Sol & Sarah Jedličková
v Jedna Dva Tři Galerii
 

20. 02. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

On Tuesday, February the 20th, we would like to invite you to the concert of the “Temporary club” serie taking place at Jedna Dva Tři Gallery in the back of Petrohradská kolektiv. Carefully curated by Mojmír Měchura.
Umprum.wav je multižánrový projekt Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a výsledkem dlouhodobé spolupráce designérů, předních českých hudebníků a teoretiků hudby. Hlavní impuls vzešel z Ateliéru produktového designu, pod vedením Michala Froněka a Jana Němečka, kteří se se svými studentkami a studenty zabývali teorií hudby, podobami zvuku a připravovali se pro řešení komplexního designového problému, jakým je vytvoření nových hudebních nástrojů a sound designu. Na konci celého tvůrčího procesu vznikly funkční akustické nástroje, které unikátním způsobem rozvíjejí základní archetypy strunných a dechových instrumentů. Nástroje byly s úspěchem prezentovány jako interaktivní výstava na Milan Design Week 2023.

V Petrohradská kolektiv na vybrané nástroje zahrají pražská elektronická hudebnice a zpěvačka Sára Vondrášková (Never Sol) a violoncellistka Sarah Jedličková.
Umprum.wav is a cross-genre project of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM), resulting from long-term collaboration between designers, leading Czech musicians, and music theorists. The main impulse originated from the Product Design Studio, led by Michal Fronek and Jan Nemecek, who, along with their students, explored music theory, sound forms, and prepared for solving the complex design problem of creating new musical instruments and sound design. At the end of the entire creative process, functional acoustic instruments were created that uniquely develop the basic archetypes of string and wind instruments. The instruments were successfully presented as an interactive exhibition at Milan Design Week 2023.

In Petrohradská kolektiv, Prague-based electronic musician and singer Sára Vondrášková (Never Sol) and cellist Sarah Jedličková will play selected instruments.Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.