LIVE: Sbor Lada
na dvorku Petrohradské
20. 06. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Lada is a Prague-based collective dedicated to interpreting folk music from the Moravian-Slovak border and various regions of Slovakia. The singers of Lada focus primarily on songs of a girly and feminine nature – love songs, wedding songs, grass-work songs, ballads, and others – and strive to interpret them according to the tradition bearers of folk culture, especially the older generations. The ensemble performs songs a cappella, accompanied by folk instruments (violin, viola, double bass), accordion, and occasionally the cimbalom. They approach their work with respect for the nature of folk expression and base their style and repertoire on the characteristics of the regions they select. However, the essence of Lada lies primarily in the friendly gatherings during rehearsals in Prague apartments and the joy of music.
Lada je pražský kolektiv, který se věnuje interpretaci lidové hudby z moravsko-slovenského pomezí a různých regionů Slovenska. Zpěvačky z Lady se věnují písním převážně dívčího a ženského charakteru – milostným, svatebním, trávnicím, baladám a dalším, a snaží se je interpretovat podle nositelek lidové kultury, především těch dříve narozených. Soubor vystupuje s písněmi á cappella, v doprovodu hudecké muziky (housle, viola, basa), akordeonu, vzácně i s cimbálem. S písněmi pracuje s respektem k povaze lidového projevu a stylově i repertoárově vychází z náležitostí oblastí, které si vybírá. Podstatou Lady jsou ovšem především přátelská setkávání na zkouškách v pražských bytech a radost z hudby.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.