Jennetta Petch & Szymon Kula, Dominika Dobiášová,
Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr

 ~

20. 09. - 01. 10. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 9


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
20. 9. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 9

Suddenly a loud noise shook the pervasive immutability. The Shadow, so far immersed in their gloomy thoughts, noticed. The landscape so familiar to them surrounds everything one may see. On the horizon, however, they are recognizing a new element shaping itself. A sparkling cluster of energies lures them in like a longed-for change in timeless despair. As they are approaching, they see that this changeable thing reflects the world in which the Shadow is, but not quite.

It seems as if it were a border between two worlds that are the same and yet contradict each other. The same generic landscape could be seen in the reflections or vistas, the same motionlessness. What was light to the Shadow’s universe was darkness to the other world. Two sides of the same coin, absolute absence and absolute presence, both so inconsolant and inconsolable.

Time suddenly seems unlinear, unknown, yet crucial.

Has the portal appeared here now, or has it always been here since the Sun stopped moving, or perhaps even earlier? Is the Shadow - or their counterpart - on the other side seeking the place for their existence?
 KAPITOLA DEVÁTÁ

Pronikavou neměnností zčistajasna otřásl hlučný šum. Stín, doposud pohroužen do svých pochmurných myšlenek, zpozorněl. Všude kolem se rozprostírala ta jemu tak známá krajina. Na obzoru však rozpoznal nový prvek nabývající konkrétních tvarů. Šumivý shluk energií ho lákal k sobě jako vytoužená změna v bezčasém zoufalství. Když se přiblížil, uviděl, že to měňavé cosi zrcadlí svět v němž se Stín nachází, ale ne tak docela.

Jakoby se jednalo o hranici mezi dvěma světy, které jsou stejné a přece si protiřečí. V odlescích či průhledech byla vidět tatáž generická krajina, ten samý nepohyb. To, co v univerzu Stínu představoval svit, na opačné straně představovala temnota. Dvě strany jedné mince, absolutní absence i absolutní přítomnost, obojí tak neutěšené a neutišitelné.

Čas se najednou jeví nelineární, neznámý a zároveň zásadní.

Objevil se tu ten portál teď, nebo tady byl odjakživa, od té doby co Slunce ustalo pohybu anebo snad ještě dřív? Je i na druhé straně Stín - nebo jeho protějšek - hledající své místo?
‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The 10th exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Artists exhibiting within the series:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.

Již desátá výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Vystavující v rámci celého cyklu:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster & Lena Luga, Dominika Dobiášová, Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy