Relaxcore

na dvorku Petrohradské20. 09. 2021
19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Relaxcore is an ambient project of painter and sound artist Daniel Vlček. Besides his solo project, he is also part of darkwave-pop band ba:zel with vocalist Ai Wen. In the Relaxcore project, Daniel uses modular synthesizer and processed field recordings.

Summer in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Relaxcore je ambientní projekt malíře a zvukového umělce Daniela Vlčka. Kromě své sólové tvorby je společně s Ai Wen členem darkwave-popového projektu ba:zel. V projektu Relaxcore využívá modulární syntezátor a procesované field recordings.

Léto na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již druhým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong.
Hudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2021 Ministerstvem kultury ČR,
Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

Music performances as part of the Live art program of Petrohradská kolektiv are supported by the Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, Municipal part Prague 10.