Tomáš Knoflíček

na dvorku Petrohradské
 20. 09. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
Tomáš Knoflíček is a musician, curator of Lauby and Dukla galleries, working at the Faculty of Fine Arts and Music University of Ostrava and is a member of experimental project Gurun Gurun, in which he collaborated with a number of mainly Japanese musicians (e.g. Haco, Asuna, Aus, Cuushe, Moskitoo). During 2020 lockdown, he recorded his debut solo album „Vaguely Delimited Targets“, which was released on slovakian label LOM. His work is a combination of processed field recordings, acoustic instruments and electronics.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.

fb: https://www.facebook.com/tom.mix.370

bc:  https://zvukolom.bandcamp.com/album/vaguely-delimited-targetsTomáš Knoflíček je český hudebník, kurátor galerií Lauby a Dukla, působí na ostravské Fakultě výtvarných umění a hudby a je členem experimentálního uskupení Gurun Gurun, se kterými spolupracoval s celou řadou japonských hudebníků (Haco, Asuna, Aus, Cuushe, Moskitoo). Během lockdownu roku 2020 nahrál své debutové sólové album „Vaguely Delimited Targets“, které vyšlo na slovenském labelu LOM. Ve své tvorbě pracuje s kombinací procesovaných terénních nahrávek, akustických nástrojů a elektroniky.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.