Fresh Eye ~

Obraz versus Poor Image 
21. 01. 2020 19:00


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Jaké mají v současné vizuální kultuře postavení a význam neprofesionálně vznikající digitální obrazy cirkulující hladinami i hlubinami internetu? Jaké jsou nevyzpytatelné cesty “trash” videí plnících sociální sítě? A jak se tyto obrazy vztahují k profesionální umělecké, hudební a mediální tvorbě?

Program volně vychází z inspirace esejí současné umělkyně a teoretičky Hito Steyerl “In Defense of the Poor Image“.

Hosté:
DAVID KOŘÍNEK, teoretik nových médií a umělec (CAS FAMU, Scholastika, Rafani) O "OHROMUJÍCÍM" A "SKROMNÉM"
PAVEL TUREK, hudební publicista (Respekt) POOR SOUND
TOMÁŠ KAJÁNEK, umělec POTŘEBA SDÍLENÍO současné “přehlcenosti” společnosti obrazy dnes již mluví kdekdo, přesto však počty návštěvníků galerií a muzeí závratně nestoupají, a naopak se nezadržitelnou rychlostí rozvíjejí nové možnosti amatérské produkce vizuálních obsahů a jejího šíření prostřednictvím sociálních sítí a jiných online kanálů. Demokratizace vizuální kultury, jak tento proces označujeme, proniká do všech oblastí světa obrazů od žurnalistiky, současného umění a populární kultury až po vědu. Na jedné straně s sebou tento proces přináší možnost sebevyjádření a zviditelňuje osoby a skupiny, které nejsou v hlavním proudu společnosti slyšet. Na straně druhé se však často amatérská vizuální produkce vyznačuje nízkou formální i obsahovou kvalitou, či opakuje a prohlubuje žánrové i společenské stereotypy.Více o programu a aktivitách platformy Fresh Eye na www.fresh-eye.cz.

Program se koná s laskavou podporu Státního fondu kultury a Hlavního města Prahy.


Obraz versus Poor Image: TOMÁŠ KAJÁNEK - Potřeba sdílení from Fresh Eye on Vimeo.

Obraz versus Poor Image: PAVEL TUREK - Poor Sound from Fresh Eye on Vimeo.

Obraz versus Poor Image: DAVID KOŘÍNEK - O "ohromujícím" a "skromném" from Fresh Eye on Vimeo.


photo archiv ︎︎︎Fresh Eye