LIVE: Oblaka
na dvorku Petrohradské
21. 05. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Ladislav Zensor (Exhausted Modern, Oblaka, Layup) is a Czech musician, sound designer, and DJ. In 2011, he initiated the founding of the music label Endless Illusion, which released music from underground artists from the Czech Republic and abroad, organized regular events, and gained international recognition. After ten years of existence, he timely closed the label in 2021 and joined the new project LTE Records. He has released his music on labels such as Brokntoys and Veyl, presented his live set at the Lunchmeat festival and in countries across Europe. Throughout his music career, he has used various pseudonyms to explore and transform his production style: from electro to the current hybrid influences to ambient. He is now collaborating with the modern dance group 420PEOPLE and the visual studio Lunchmeat.
Ladislav Zensor (Exhausted Modern, Oblaka, Layup) je český hudebník, zvukový designér a DJ. V roce 2011 inicioval založení hudebního vydavatelství Endless Illusion, které vydávalo hudbu undergroundových umělců z České republiky i zahraničí, pořádalo pravidelné akce a získalo mezinárodní uznání. Po deseti letech existence uzavřel vydavatelství včas v roce 2021 a připojil se k novému projektu LTE Records. Svou hudbu vydal na labelech jako Brokntoys či Veyl, svůj live set představil na Lunchmeat festivalu a v zemích po celé Evropě. Své různé pseudonymy používal k průzkumu a transformaci svého stylu produkce po celou svou hudební kariéru: od elektra přes nynější hybrid vliv až po ambient. Nyní spolupracuje s moderní taneční skupinou 420PEOPLE a vizuálním studiem Lunchmeat.Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.