Misty Picture

na dvorku Petrohradské

21. 06. 2022 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donationPrague duo of electronic musicians Wim Dehaen and Barbora Dehaen Polcerová are well known names on the local experimental scene. Wim is half of the label Genot Centre and produces music under his own name as well under different names such as Benelux Energy or Mango Object. Barbora is known for her own project Enchanted Lands, which she debuted with on aforementioned Genot Centre label and the second one on visionary label Quantum Natives. Together they create organic ambient soundscapes with the help of granular synthesis. Their latest record was released at Polish label Pointless Geometry.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.


fb: https://www.facebook.com/wim.dehaen

fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007639637917

ig: https://www.instagram.com/wim.genot/

ig: https://www.instagram.com/etherealwindharp/

Pražská dvojice elektronických hudebníků Wim Dehaen a Barbora Dehaen Polcerová jsou na lokální scéně zavedenými jmény. Wim tvoří polovinu labelu Genot Centre a produkuje hudbu pod vlastním jménem a dalšími pseudonymy jako Benelux Energy a Mango Object. Barbora je známá svou tvorbou pod jménem Enchanted Lands, se kterým vydala oceňované debutové album u výše zmíněných Genot Centre a druhé pod hlavičkou vizionářského vydavatelství Quantum Natives. Společně vytváří organické ambientní plochy za vydatné pomoci granulární syntézy. Jejich poslední nahrávka Lens Blossom vyšla na polském labelu Pointless Geometry.
 
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.