Sára Vaníček Milesson ~       
Elementar

kurátorka: Edita Štrajtová


22. 01. - 12. 02. 2019


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

22. 01. 2019
︎6pm  Opening

O + I –

Dílo je výtvarnou i osobní sebereflexí, ve kterém hraje roli systematická analýza i řízená náhoda.

ELEMENTAR zkoumá cesty vlastního výtvarného jazyka, hledá kontexty v historii a nachází tak základní univerzalitu vyjádření.
Potřeba znovunalezení duchovního zázemí vedla autorku ke zkoumání základní lidské psychické potřeby „mít ikony“.

ikona, vzorec, oltář/totem, šperk

V analytické formě jsou divákovi představeny čtyři univerzální ikony bez lidské tváře: kruh, pravý úhel, horizont a vertikála - jsou jedinými stavebními kameny všech Sářiných předešlých děl, jsou to abstrakty, ale zároveň jsou spojeny s naprosto konkrétními prvky prostředí, ve kterém žijeme. Kruh jako jednotka / jedinec, pravý úhel jako směr, kterým se jedinec pohybuje, horizont a vertikála jsou světem/ prostředím/ přírodou, která jedince definuje.photo archiv Petrohradská kolektiv 


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2019 byl podpořen Státním fondem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou části Praha 10.

Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2019 by the State Fund of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, and the City District of Prague 10.