KLUB PETROHRADSKÁ 
is a front desk, shop, box office and relaxation area refreshing since the very morning.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


Mon — Fri
07.30 - 23.00


For reservations up to 30 people, send us an email or call

︎ produkce@petrohradskakolektiv.com
︎+420 774 434 762
JEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

Mon — Fri
17.00 - 22.00


For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com
Tue— Fri 
17.00 - 22.00


For the program go to: www.kinopetrohradska.cz

For reservations/rent contact us on

cinema:
︎kino@petrohradskakolektiv.com

bar:
︎bar@petrohradskakolektiv.comPETROHRADSKÁ KOLEKTIV is an artist-run initiative with it's own production, dramaturgy and spaces for experimental and contemporary art since 2015.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎
🗯️ For collaborations,
co-production or commercial lease of spaces, contact us on

︎produkce@petrohradskakolektiv.com

For studio lease, send us your portfolio to

︎ ateliery@petrohradskakolektiv.comSára Vaníček Milesson ~       
Elementar

kurátorka: Edita Štrajtová


22. 01. - 12. 02. 2019


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

22. 01. 2019
︎6pm  Opening

O + I –

Dílo je výtvarnou i osobní sebereflexí, ve kterém hraje roli systematická analýza i řízená náhoda.

ELEMENTAR zkoumá cesty vlastního výtvarného jazyka, hledá kontexty v historii a nachází tak základní univerzalitu vyjádření.
Potřeba znovunalezení duchovního zázemí vedla autorku ke zkoumání základní lidské psychické potřeby „mít ikony“.

ikona, vzorec, oltář/totem, šperk

V analytické formě jsou divákovi představeny čtyři univerzální ikony bez lidské tváře: kruh, pravý úhel, horizont a vertikála - jsou jedinými stavebními kameny všech Sářiných předešlých děl, jsou to abstrakty, ale zároveň jsou spojeny s naprosto konkrétními prvky prostředí, ve kterém žijeme. Kruh jako jednotka / jedinec, pravý úhel jako směr, kterým se jedinec pohybuje, horizont a vertikála jsou světem/ prostředím/ přírodou, která jedince definuje.photo archiv Petrohradská kolektiv 


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2019 byl podpořen Státním fondem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou části Praha 10.

Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2019 by the State Fund of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, and the City District of Prague 10.