LIVE: Obelisk of Light
na dvorku Petrohradské
23. 05. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


The name Obelisk of Light seems to be constantly associated with ecstatic, almost New Age guitar drone from the early days of the project. However, in recent years, the project's creator Jan Kašpar (also known as Raw Deal or Sítě) has been introducing a foreign sound that effectively updates the impressive but often predictable genre of guitar ambient. Today's Obelisk of Light is a trip into hyperreality, where it seems like plastic shards are flying off the stream of sound, leaving behind colorful traces. The result is still accessible, with the guitar remaining the foundation, albeit heavily processed.
Jméno Obelisk of Light jako by bylo pořád spjaté s extatickým, až newageovým kytarovým dronem z počátků projektu. Poslední roky ale autor projektu Jan Kašpar (též Raw Deal nebo Sítě) přichází s cizejším zvukem, který působivý, ale často předvídatelný žánr kytarového ambientu zdařile aktualizuje. Dnešní Obelisk of Light je trip v hyperrealitě, kde jako by z proudu zvuku odlétavaly plastové střípky a zanechávaly za sebou pestrobarevné stopy. Výsledek je přitom pořád přístupný a základem je pořád kytara, jen silně procesovaná.Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.