We Grieve different (Nika Milano, Anthromorph x Anatoly Belov, Cybele)
Jedna Dva Tři Gallery
23. 06. 2024 16:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
“We Grieve different” Dzherelo Kyiv Project Space x Iris Free Internet
curatorial program site-specifically made by Bögdana Kosmina aka Ukraïna for Petrohradská kolektiv, Prague, 23.06.2024.

“We Grieve Different” is a multimedia three-act ceremony starting its pilgrimage from Prague at the independent cultural platform Petrohradská kolektiv on 23 June 2024 at 16:00.
We live in "Dark Times", that is a fact, and there is no need to provide evidence from the global battlefields of Ukraine, Russia, Palestine, Israel, Mexico, USA…

“We Grieve different” has no ending point; as long as dictators are destroying Earth, we will continue to be “different” and the cosmos, χώρος, will hear our prayers!

From city to city, ephemeral collectives of conceptual artists, philosophers, writers, musicians have started to emerge. The current “Dark Times” slowly covering the leftist quernees around the Globe with its shadow, are evoking such sparkling phenomena. They grow even in the deepest darkest places with high energy levels in communities. To get the relief of inner pain easier, and to survive mentally in 2024, Dzherelo x Iris.la are welcoming You to the ceremony:

“We Grieve different”, that will have three acts and four guiding angels: Exhibition by Nika Milano
Performance by Anthromorph x Anatoly Belov Electronic psychedelic music - set by Cybele
“We Grieve different” Dzherelo Kyiv Project Space x Iris Free Internet je kurátorský program specificky vytvořený Bögdanou Kosminou aka Ukraïna pro Petrohradská kolektiv, proběhne 23. 06. 2024 v Praze.

“We Grieve different” je multimediální ceremonie o třech aktech, která zahajuje svou pouť z Prahy na nezávislé kulturní platformě Petrohradská kolektiv dne 23. června 2024 v 16:00.
Žijeme v „Dark Times“, což je fakt, ke kterému není třeba poskytovat důkazy z globálních bojišť Ukrajiny, Ruska, Palestiny, Izraele, Mexika, USA…

“We Grieve different” nemá koncový bod; dokud diktátoři ničí zemi, budeme i nadále “jiní” a kosmos, χώρος, uslyší naše modlitby!

Od města k městu začínají vznikat efemérní kolektivy konceptuálních umělců, filozofů, spisovatelů, hudebníků. Současné “Dark Times” pomalu pokrývají levicové queer komunity po celém světě svým stínem a vyvolávají takovéto jiskřivé fenomény. Rostou i v nejhlubších tmavých místech s vysokými energetickými úrovněmi v komunitách. Abychom si v roce 2024 ulehčili od vnitřní bolesti a duševně přežili, Dzherelo x Iris.la Vás zvou na ceremonii:

“We Grieve different”, která bude mít tři akty a čtyři průvodní anděly:
Výstava od Nika Milano Performance od Anthromorph x Anatoly Belov Elektronická psychedelická hudba - set od CybeleProvoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.