LIVE: Yezerā
na dvorku Petrohradské
23. 07. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Yezerā is new electro-acoustic, minimalistic ambient collaboration project of Petr Mazoch and Arash Ghasemi, where they play a varied range of instruments including harmonium, church organ, banjo, guitars, and synths and letting improvisation be their main language.


Petr Mazoch, is known for creating minimalist, intimate ballads on the border between ambient and folk, either in the form of compositions or continuous electro-acoustic sets. Among his solo project, he is dedicated to the creation of film music, dramaturgy, and he is also a member of the improvisational project Mazoch & Libánský.


Arash Ghasemi | آرش قاسمی is an Iranian-born, Prague-based musician most notably connected to the experimental duo Gnäw @gnaw______ with Simo Hakalisto @omshakali. Coming from progressive rock, math-rock, and post-rock background, in his early years he was mainly focused on experimental electro-acoustic and ambient realms. He is currently mixing his solo album, and is a part of a trio collaboration with @Eva Porating.


In Petrohradská they will showcase their upcoming album playing in a partially improvised multi-instrumental live set with a special guest Koruth @koruth_.

Photo by adra_studio_
Yezerā je nový elektroakustický, minimalisticko-ambientní projekt Petra Mazocha a Arashe Ghasemiho, ve kterém hrají na různorodé nástroje, včetně harmonia, kostelních varhan, banja, kytar a syntezátorů a jejich hlavním jazykem je improvizace.

Petr Mazoch je známý tvorbou minimalistických, intimních balad na pomezí ambientu a folku, ať už ve formě skladeb, nebo kontinuálních elektroakustických setů. Vedle svého sólového projektu se věnuje tvorbě filmové hudby, dramaturgii a je také členem improvizačního projektu Mazoch & Libánský.

Arash Ghasemi | آرش قاسمی je íránský hudebník žijící v Praze, nejvíce spojený s experimentálním duem Gnäw @gnaw______ se Simem Hakalistem @omshakali. Pochází z prostředí progresivního rocku, math-rocku a post-rocku a v raných letech se zaměřoval především na experimentální elektroakustickou a ambientní hudbu. V současnosti mixuje své sólové album a je součástí trojčlenné spolupráce s @Eva Porating.

V Petrohradské představí své připravované album v částečně improvizovaném multiinstrumentálním živém setu se speciálním hostem Koruth @koruth_.

Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.