Darina Alster & Lena Luga, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy

 ~

23. 08. - 03. 09. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 7


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
23. 8. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 7

After a short stop in the land of no words, I felt like I had to continue my journey. I've been wandering for so long and yet I still haven't found what I'm looking for. I keep failing to break the spell of ignorance. I still wonder what the motionless Sun means and how it relates to my own being.

When I look at the horizon, I notice a gentle movement. It seems as if the surrounding landscape is a living organism, as if the hills undulate at regular intervals. Inhale - exhale. My sensors become alert and I suddenly receive the consciousness of the soul of the landscape in the gentle echoes of a breeze.

"In the beginning of my being, I was an exile from a place that rejected my resistance to established structures, so I found my home in the land of songs.

I'm a survivor now. When the Sun stopped moving, I waited for dusk to return to my home. Yet, the Sun still wasn’t setting and I painfully thought of my friends. How did they resist the endless day? In my affliction, I began to expand, and the ground was slowly engulfing me until I became the earth and the earth became me.

When we merged, I finally found peace. I used to be an exile and now I'm a land.“ KAPITOLA SEDMÁ

Po krátkém zastavení v zemi beze slov na mě padl pocit, že musím opět vyrazit. Jsem na cestě tak dlouho a přitom jsem stále nenalezl*a, co hledám. Stále se mi nepodařilo prolomit zakletí nevědění, stále tápu, co nehybné Slunce znamená a jak to souvisí s mým vlastním bytím.

Když pohlédnu na horizont, všimnu si jemného pohybu. Zdá se, jakoby okolní krajina byla živým organismem, jakoby se kopce vzdouvaly v pravidelných intervalech. Nádech výdech. Mé senzory zpozorní a já najednou přijímám vědomí duše krajiny v něžných ozvěnách vánku.

„V počátcích svého bytí jsem byl*a vyhnancem z místa, které odmítlo mé vzdorování vůči zažitým strukturám a já nalezl*a svůj domov v zemi písní.

Nyní jsem přeživším. Když se slunce přestalo hýbat, čekal*a jsem na setmění, abych se vrátil*a do svého domova. Slunce od té doby ovšem nezapadlo a já jsem bolestně myslel*a na své druhy jak vzdorují nekonečnému dnu. Ve svém soužení jsem se začal rozprostírat a zem mě pomalu pohlcovala, až jsem se stal*a jí a ona mnou.

Splynutím se mi ale konečně podařilo dojít klidu. Býval jsem vyhnancem a teď jsem krajinou.“


‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The 𝟠𝕥𝕙 exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’
Artists exhibiting within the series:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.


Již osmá výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Vystavující v rámci celého cyklu:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster & Lena Luga, Dominika Dobiášová, Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy