LIVE: Lénok
na dvorku Petrohradské
25. 06. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Intermedia artist Lenka Adamcová, also known as Lénok, is a promising figure on the European experimental scene. In her work, which combines digital sound design with mutated vocal fragments, she creates soundscapes that can be both haunting and liberating. Her original collage-like approach earned her a top spot in the Bastl Electronic Track competition and she is the laureate of the Oskár Čepan Award 2022. In addition to her solo work, she collaborates on choreographic, performative, and participatory projects with both domestic and international artists.
Intermediální umělkyně Lenka Adamcová aka Lénok je příslibem evropské experimentální scény. Ve své tvorbě, kombinující digitální sound design se zmutovanými vokálními útržky, vytváří zvukové krajiny, které mohou být strašidelné i osvobozující zároveň. Její originální kolážovitý přístup ji vynesl jedno z předních umístění v rámci soutěže Bastl Electronic Track a je laureátkou Ceny Oskára Čepana 2022. Kromě sólové tvorby spolupracuje na choreografických, performativních a participativních projektech s domácími i zahraničními umělci.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.