Thistle 

na dvorku Petrohradské
 26. 05. 2022 
19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


The duo of Matěj Kotouček and Sim Hakalist emerged from the scene a few years ago around the Brno collective AVA and Bastl Instruments. Their joint abstract improvisations are based on a combination of acoustic or electroacoustic instruments, synthesizers and field recordings. Thistle play music that some call hypnotic or ambient. The positions change, each set adapting to the space and situation.

Simo Hakalisto is a Finnish musician, performer and documentary filmmaker who is also active in the Gnäw project and the solo project Shakali.

Matěj Kotouček is currently working solo as Loops of Decay. You can know his work from his electronic project Sky To Speak. After four years of existence, a lot of gigs and one demo tape, Thistle released their first studio record called "Teleopsia" under Stoned To Death Records. 

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.

fb: https://www.facebook.com/ttthistle
ig: https://www.instagram.com/matej.kotoucek/


Duo Matěje Kotoučka a Sima Hakalista se před pár lety vynořilo ze scény kolem brněnského kolektivu AVA a Bastl Instruments. Jejich společné abstraktní improvizace staví na kombinaci akustických či elektroakustických nástrojů, syntezátorů a terénních nahrávek. Thistle hrají hudbu, kterou někteří nazývají hypnotickou nebo ambientní. Polohy se mění, každý set se přizpůsobuje prostoru a situaci.

Simo Hakalisto je finský hudebník, performer a autor dokumentárních filmů, který také působí v projektu Gnäw nebo sólovce Shakali.

Matěj Kotouček aktuálně působí sólově jako Loops of Decay. Jeho tvorbu můžete znát z elektronického projektu Sky To Speak. Po čtyřech letech existence, množství odehraných koncertů a jedné demo kazetě Thistle vydali svou první studiovou nahrávku nazvanou “Teleopsia” pod vydavatelstvím Stoned To Death Records.
 
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.

(cover photo by Lukas Vesely)
Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.