Fatcat press: Sítotiskový workshop


 26. 06. 2023   18:00


The Fatcat Press screen printing studio offers courses for public.
The aim of the workshop is to try and learn the process of printing your own designs in one afternoon.

Starting - 26. 06. 2023 at 18:00.
Booking: fatcatprague@gmail.com

Capacity - 4 participants is suggested per screen where we stack 4 designs.
Participants will prepare the black and white motifs at home according to instructions and then email them in PDF format to Fatcat press studio the day before printing.
The illumination of the screen is done digitally with a Gocco Pro machine at the initial workshop. Then according to the ideas and materials of the participants it is printed by hand with the assistance of the lecturer using eco-friendly inks.
The price of the workshop includes an explanation of the technology, illumination of your own motif and self-inking of up to 20 prints. Paper and paints are provided. Textiles are brought by participants. At the end we fix the textile by ironing.

The price of the workshop is 2200 CZK.

Sítotiskové studio Fatcat Press přináší kurzy pro veřejnost.
Hlavním cílem je vyzkoušet a osvojit si proces tisku vlastních návrhů počas jednoho odpoledne.

Začínáme - 26. 03. 2023 od 18:00.
Rezervace: fatcatprague@gmail.com

Kapacita - 4 účastníci je navržená na jedno síto kde vyskládáme 4 motivy.
Černobílé motivy si účastníci pripraví doma dle instrukcí a následně je den před tiskem odešlou ve formátu PDF emailem do studia Fatcat press.
Samotný osvit síta probíhá na úvodním workshopu digitálně strojem Gocco Pro. Dále se tiskne ručne s asistencí lektora ekologickými barvami dle představ a materiálů zúčastněných.
V ceně workshopu je vysvětlení technologie, osvícení vlastního motivu a vlastnoruční natištění max. 20tisků. Papír a barvy zajišťuje dílna. Textil si účastníci nosí. Na závěr textil fixujeme zažehlováním.

Cena workshopu je 2200 Kč.