Øleg&Kaśka,
Klára Švandová & Ondřej Doskočil,
Leevi Toija 
 ~

26. 07. - 06. 08. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 5


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
26. 7. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 5

After a long rest, the Shadow awoke from their delirium. Despite the lack of words, the land where they rested was strangely hospitable. The unusual society seems much more harmonious than it did at flrst glance.

What the Shadow considered a mess and a lack of structures was reftected in its freedom. This land's people are not limited by words, yet they can still communicate. At the moment they opened their mind and accepted the unknown, the Shadow felt ashamed of their original narrow­mindedness and began to perceive the enchanting power of this community.


lnstead of the asceticism of rhythmic word orders, people embrace the lightness of creating melodies and painting symbols here. Although no message is straightforward, metaphors feel like a sufficient communicator. People even seem to pay much more attention to each other.

How did this land lose its words? Did it give them up voluntarily or simply never had them? And how is it possible that such a system works despite its abstractness?

 


 KAPITOLA PÁTÁ

Po dlouhém odpočinku se Stín probral ze svého blouznění. Země, ve které spočinul, byla i přes nedostatek slov nebývale pohostinná. Ta nezvyklá společnost se jeví mnohem harmoničtěji, než se na první pohled zdálo.

To, co stín považoval za nepořádek a nedostatek struktur se projevilo ve své volnosti. Lidé, jež nejsou omezeni slovy, zde spolu přecejen dokáží komunikovat. Ve chvíli, kdy otevřel svou mysl a přijal neznámé, se Stín zastyděl za svou původní úzkoprsost a začal vnímat okouzlující sílu tohoto společenství.

Lidé zde narozdíl od strohých rytmických slovosledů vytváří melodie a malují symboly. Ač žádné sdělení není přímočaré, metafory se zdají být dostatečným komunikátorem. Dokonce se zdá, že si zdejší navzájem věnují mnohem více pozornosti.

Jak jen přišla tato země o slova? Vzdala se jich dobrovolně anebo je nikdy neměla? A jak je možné, že takový systém funguje ve své abstraktnosti?

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The 𝟞𝕥𝕙 exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Artists exhibiting in next chapters: Miriama Kardošová, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr & Anna Marie Berdychová, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.


Již šestá výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

V dalších kapitolách vystaví: Miriama Kardošová, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr & Anna Marie Berdychová, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy