Live concert: Vojtěch Havel & Koruth
v Jedna Dva Tři Galerii
 

27. 02. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

On Tuesday, February the 27th, we would like to invite you to the concert of the “Temporary club” serie taking place at Jedna Dva Tři Gallery in the back of Petrohradská kolektiv. Carefully curated by Mojmír Měchura.
Společný improvizovaný set violoncellisty Vojtěcha Havla a malířky a hudebnice Koruth.

Vojtěch Havel je skladatel, multiinstrumentalista, producent a absolvent Státní konzervatoře v Praze v oboru violoncello a klavír. Známý je především skrze duo se svojí ženou Irena a Vojtěch Havlovi. Společně vydali 15 autorských alb, skládají hudbu k filmům, divadelním představením a na kontě mají nespočet spoluprací s řadou hudebníků po celém světě.

Koruth je hudební projekt malířky Anny Ruth. Balada beze slov. Intuitivní improvizace vznikající na místě. Nekonečné loopy hlasu a fléten deformované nekonečným množením hlasových vrstev. Anna využívá omezené a přehledné zdroje zvuků, které jsou v bezprostřední blízkosti v moment její performance. Monochromatické plochy rozpité do chaotického ambientního transu.
The joint improvised set of cellist Vojtěch Havel and painter and musician Koruth.

Vojtěch Havel is a composer, multi-instrumentalist, producer, and graduate of the State Conservatory in Prague with a focus on cello and piano. He is known primarily through the duo with his wife Irena, and together, they have released 15 original albums. They compose music for films, theater performances, and have numerous collaborations with musicians worldwide.

Koruth is the musical project of painter Anna Ruth. A wordless ballad. Intuitive improvisation created on the spot. Endless loops of voice and flutes deformed by the infinite multiplication of vocal layers. Anna utilizes limited and distinct sound sources that are in immediate proximity at the moment of her performance. Monochromatic surfaces expand into a chaotic ambient trance.


photo of Koruth by Libor Galia

Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.