KLUB PETROHRADSKÁ 
is a front desk, shop, box office and relaxation area refreshing since the very morning.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


Mon — Fri
07.30 - 23.00


For reservations up to 30 people, send us an email or call

︎ produkce@petrohradskakolektiv.com
︎+420 774 434 762
JEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

Mon — Fri
17.00 - 22.00


For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com
Tue— Fri 
17.00 - 22.00


For the program go to: www.kinopetrohradska.cz

For reservations/rent contact us on

cinema:
︎kino@petrohradskakolektiv.com

bar:
︎bar@petrohradskakolektiv.comPETROHRADSKÁ KOLEKTIV is an artist-run initiative with it's own production, dramaturgy and spaces for experimental and contemporary art since 2015.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎
🗯️ For collaborations,
co-production or commercial lease of spaces, contact us on

︎produkce@petrohradskakolektiv.com

For studio lease, send us your portfolio to

︎ ateliery@petrohradskakolektiv.comSofie Tobiášová ~       
Mud my day

kurátorka: Edita Štrajtová


27. 06. - 05. 07. 2019


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

27. 06. 2019
︎6pm  Opening 


Mud my day Sofie Tobiášová Výstava „Mud my day“, Sofie Tobiášové mluví o procesu a dialogu s malbou, který následně popírá vážnost samotných děl prostřednictvím svých motivů. Ponuré světlo. Večerní stíny a snové krajiny. Naše vidění mizí v odstínech tmavě hnědé při motivu zapadajícího slunce. Hnědá jako nezbytná součást barevnosti. Osamocené kameny či pařezy s malířskými čepci, které se nám roztékají před očima v kulisách přejmutých z epochy romantismu. Malířská zarputilost či snad potřeba neustále malovat? Pokus o vzkříšení média, které bylo tolikrát prohlášeno za mrtvé? Malovalo se, a pořád se taky malovat bude. Malba neprochází krizí, nýbrž neustálým znovu objevováním a redefinicí sebe sama. Náš svět je tekutý. Žijeme v mediální realitě, která má s tou skutečnou pramálo společného. Záplava informací, ve kterých se často ztrácíme, se na nás valí ze všech stran. Rozmanitost možností virtuální sebereprezentace na sociálních sítích brání samotnému konceptu originality. S akcelerací se náš svět a naše životy snaží uniknout z tradičních uměleckých reprezentací a metafor. Jakékoliv vhodné znázornění se stává nástrojem pro pochopení a transformaci, a tak každý obraz může být zastavením tohoto zrychlení, zpomalením, určitou rezignací. Hnací silou je tedy proces rozdělení práce. Jedním z rysů romantismu je postava hlavního hrdiny zde tedy, strnulého malíře, se kterým se autorka ztotožňuje. Absence ženy se zde však stává zesměšňováním sebe sama jakožto ženského malíře. Malíři doby romantismu se ocitli na prahu radikálních změn, neboť industralizace a osvícení formovaly svět. Sofie zde tak chtěně či nechtěně zachycuje, přijímá a vyjadřuje nejistotu způsobenou hrozbami pro životní prostředí a vzestup virtuální reality v postindustrializační a informační éře. Romantická krajina zde poskytuje určitý apolitický prostor, ve kterém se může autorka řídit svou malířskou intuicí. Sofii Tobiášovou to vede do oblasti, částečného úniku skrze medium malby. Činí tak s typickou skromností naplněnou osobní obrazností citlivého a emotivního jazyka.

photo Marie Leličová


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2019 byl podpořen Státním fondem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou části Praha 10.

Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2019 by the State Fund of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, and the City District of Prague 10.