Sbor Lada

na dvorku Petrohradské
 

27. 06. 2023 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donationLada is a Prague-based women's choir composed of musicians who, instead of their own projects, focus on interpreting Moravian folk songs this time. The joy and beauty, as well as the difficulties and sadness, in the lyrics and melodies of folk songs will be heard in the courtyard at Petrohradská as the collective performs with an accompanying band.


Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be
a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the fourth year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective
– Wrong- Mojmir Mechura.

ig: https://www.instagram.com/lada_sbor/

yt: https://www.youtube.com/watch?v=zgOSF3xg7YQ
Lada je pražský ženský sbor složený z hudebnic, které se tentokrát místo vlastních projektů věnují interpretacím moravských lidových písní. Radost a krása, ale i těžkost a smutek v textech a melodiích lidových písní budou k slyšení na dvorku Petrohradská kolektiv tentokrát i s doprovodnou kapelou.Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již čtvrtým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby
a člen pražského kolektivu Wrong.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2023 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.