LIVE: hiding season
na dvorku Petrohradské
27. 06. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


hiding season focuses her sound practice on experimenting with layering and incorporating field recordings, synthesizers, sound design, and vocals. Produced sounds juggle at the edge of dissonance, reflecting the oversaturation of the city soundscape. She is a member of the Brno-based duo Keiko Sei, and is a member of the favu label/collective out of FaVU in Brno.
hiding season ve své zvukové praxi experimentuje s vrstvením a propojováním terénních nahrávek, syntezátorů, zvukového designu a vokálů. Výsledný zvuk balancuje na hraně disonance a odráží se v něm přesycenost městské zvukové krajiny. Spolutvoří brněnské duo Keiko Sei. Je členkou labelu/kolektivu favu založeného na brněnské FaVU.Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.