Avsluta

na dvorku Petrohradské
 27. 09. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

Avsluta is a London-based electro-acoustic composer and live performer, DJ, improviser and sound artist and a graduate from Sound Arts and Design programme at the London College of Communication. Her compositions are created through intertwining synthetic sounds, field recordings and live acoustic free improvisation with objects. Genre-fluid journey through sonic abstractions, dream sequences and pulsing ambient layers.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.

fb: https://www.facebook.com/avslutaavsluta

ig: https://www.instagram.com/avsluta_/

Avsluta je v Londýně usazená skladatelka zaměřující se na elektro-akustickou hudbu, DJ, improvizátorka, zvuková umělkyně a absolventka v oboru Sound Art and Design na London Collage of Communication. Její kompozice jsou vytvářeny proplétajícími se syntetickými zvuky, terénními nahrávkami a živou akustickou improvizací na nástroje a objekty. Multižánrová pouť zvukovou abstrakcí, snovými sekvencemi a pulzujícími ambientními vrstvami.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.