NK Prismatic VJ workshop:
Basics of visual ceration


 


28. 02. 2024

18:00
Prismatic is a new modular cross-platform video software for visual creation, video mapping, or graphic prototyping. Prismatic is intended for both live VJing and studio use. Prismatic can handle of mixing, creation, and composing of video assets, 3D models, scenes, and sounds and is no stranger to MIDI/OSC/DMX communication and NDI/Spout as well.

In this workshop, you will learn the basics of Prismatic and you will find out that visual programming is nothing complicated.
For this workshop, you will need a laptop computer that fulfills at least the minimum specs which you can find here https://prismatic.art/

Each participant in the workshop will get a free license of Prismatic.
Register to reserve your place at the workshop.
https://docs.google.com/.../1YYZ2PzZPBzYlfa9NRIOjW.../


Prismatic je nový modulární cross-platform video software na vytváření vizuálů, video mappingů či grafických prototypů. Prismatic je určen k použití jak ve studio tak jako živý nástroj pro VJing. Prismatic umožňuje mixovat, vytvářet a skládat video assety, 3D modely a scény, zvuky, MIDI/OSC, NDI/Spout vstupy a výstupy.

Na tomto workshopu se naučíte základy práce Prismaticu a zjistíte že vizuální programování není vůbec nic složitého.
Pro účast workshopu budete potřebovat laptop, které splňuje alespoň minimální systémové požadavky, které jsou uvedeny na stránkách https://prismatic.art/ .

Každý účastník workshopu dostane licenci Prismatic zdarma. Registrujte se pro zarezervování místa na workshopu
https://docs.google.com/.../1YYZ2PzZPBzYlfa9NRIOjW.../Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.