LIVE: LilaTesla
na dvorku Petrohradské
28. 05. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


The music project of Markéta Kubíčková debuted last year with the EP "Jasmine Romance," which featured ambient lovesongs with distortion. Now it's time for a flirtation with post-club sound, the ambience of the north, and light bent by noise.
Hudební projekt Markéty Kubíčkové debutoval loni s EP Jasmine Romance, které přišlo se zamilovanými ambientními songy s distortionem. Teď přichází čas na flirt s postklubovým zvukem, ambientností severu a světlem ohýbaným noisem.Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.