Iryna Zahladko & Tomáš Roček,
Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák,
Miriama Kardošová ~

28. 06. - 09. 07. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 3


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
28. 6. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 3

I don't remember the Sun ever-rising, yet it doesn’t seem it will set any time soon. 
I feel a kind of relationship between us, I feel the mutual influence and instability of our dynamics in the longest of all days. The changeless scenery brings unrest alive, and I can't help but think that I, in my solitude, might be the cause of it all.

I’m burning my sight looking at the Sun and reflecting on our silent dialogue. One loner to another. While I rush here and there in an effort to find where I belong, my companion remains motionless in one place that doesn't even seem to be their home. Are they stubborn or have they just resigned?

The intimacy of mutual misunderstanding becomes a mirror of myself. Am I really looking for my place? Do I want to belong? Somewhere? To someone? To something? To include me in the unambiguous structures of your being?


 
 KAPITOLA TŘETÍ

Nepamatuji se, že by kdy Slunce vycházelo, avšak i jeho západ je v nedohlednu. Cítím mezi námi jakýsi vztah, cítím vzájemný vliv a nestálost naší dynamiky v tom nejdelším ze všech dní. Neměnná scenérie jakoby vyvolávala neklid a já se nemohu ubránit myšlence, že jsem ve své samotě jeho příčinou.

Propaluji si zrak zíráním do Slunce a přemýšlím nad naším mlčenlivým dialogem. Jeden samotář k druhému. Zatímco já se ženu sem a tam ve snaze najít, kam patřím, můj souputník nehybně zůstává na jednom místě, které se nezdá být ani jeho domovem. Je v tom zarputilost nebo zkrátka rezignoval?

Intimita vzájemného neporozumění se stává mým zrcadlem. Hledám opravdu své místo? Chci patřit? Někam? Někomu? Něčemu? Zařadit se do jednoznačných struktur vašeho bytí?


‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The fourth exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Artists exhibiting in next chapters:
Iryna Zahladko & Tomáš Roček, Miriama Kardošová, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr & Anna Marie Berdychová, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.


Již čtvrtá výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

V dalších kapitolách vystaví:
Iryna Zahladko & Tomáš Roček, Miriama Kardošová
Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr & Anna Marie Berdychová, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy