Peter Kutin

na dvorku Petrohradské28. 09. 2021
19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Vienna-based sound-artist working with sound across genres. His live-performances or installations hold a physical and psychological impact that throws you as much off balance as it will embrace you. His works have been exhibited, commissioned, performed or screened at various occasions and venues across the globe.

For the composition Desert Bloom, a cooperation with the german composer and pioneer of sound-art Christina Kubisch & his long time collaborator Florian Kindlinger, the trio received the Karl Szucka award in 2016. In 2019 his kinetic instrument Torso received the golden Nica at the Ars Electronica festival.

Kutin has written and developed music / sonic-environments for film, theatre, performance, contemporary dance and radio plays. Besides that he directed experimental short-films. His collaboration list includes artists from different fields, also beyond art, ranging from experimental physics to investigative journalism. He is a founding member of the label Ventil-Records, Velak (platform for experimental music) and is a co-organiser of the RealDeal Festival


Dramaturgy by Oliver Torr
Vídeňský zvukový umělec pracující se zvukem napříč žánry. Jeho živá vystoupení a instalace mají fyzický a psychologický účinek, který dokáže člověka vyvést z míry a zároveň ho i pohltit. Jeho práce byly prezentovány na celé řadě míst po celém světě.

Za kompozici Desert Bloom v kooperaci s německou skladatelkou a zásadní postavou sound artu Christinou Kubisch a jeho dlouholetým spolupracovníkem Florianem Kindlingerem, získal v roce 2016 ocenění Karla Szucka. V roce 2019 jeho kinetický nástroj Torso obdrželo zlatou Nicu na festivalu Ars Electronica.

Kutin složil a vyvinul hudbu / zvukové prostředí k filmům, divadlu, performance, současnému tanci a rozhlasové hry. Kromě toho režíroval krátké experimentální filmy. Seznam jeho spolupracovníků čítá řadu osobností nejen z uměleckých řad, ale i experimentální fyziky či investigativní novinařiny. Je zakládajícím členem labelu Ventil-Records, platformy pro experimentální hudbu Velak a je spoluorganizátorem festivalu RealDeal.

Dramaturg Oliver TorrHudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2021 Ministerstvem kultury ČR,
Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

Music performances as part of the Live art program of Petrohradská kolektiv are supported by the Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, Municipal part Prague 10.