Nina Pixel

na dvorku Petrohradské
 

29. 06. 2023 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donationNina Pixel is a conceptual sound artist, using field and voice recordings, tapping and cracking rhythms in never-ending journeys, pre-apocalyptic fairy tales, and emotional topography of unique landscapes, like the archeologist of the human soul. Her music is a journey into the noisy rites and industrial myths strongly inspired by nature.
Nina is recently working on reimagining Slovak folklore by redefining cultural narratives via a project called ANCESTRAL ARCHEOLOGY. She performed in national galleries in Amsterdam or Prague, Berlin clubs like ://about blank, Suicide Circus or Tresor or industrial spaces, silos and old factories.


Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be
a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the fourth year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective
– Wrong- Mojmir Mechura.

ig: https://www.instagram.com/ninnpix/

bc: https://ninapixel.bandcamp.com/album/ancestral-archeology
Nina Pixel je v Berlíně usazená konceptuální zvuková umělkyně, která využívá terénní a hlasové nahrávky, zkoumající rytmy v nekonečných poutích, před-apokalyptických pohádkách a emocionální topografii jedinečných krajin, podobně jako archeolog lidské duše. Její hudba je cestou do hlučných rituálů a industriálních mýtů, silně inspirovaných přírodou.
Její poslední album nazvané ANCESTRAL ARCHEOLOGY se zakládá na přeinterpretaci slovenské lidové hudby předefinováním kulturních vyprávění. Vystupovala v národních galeriích v Amsterdamu nebo v Praze, berlínských klubech jako ://about blank, Suicide Circus nebo Tresor, stejně jako v průmyslových prostorách, silách a starých továrnách.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již čtvrtým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby
a člen pražského kolektivu Wrong.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2023 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.