NK presents Bramborack #1:
Jena Jang & Mňau
na dvorku Petrohradské
 

30. 08. 2023 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donationJena Jang is the winner of their Bramborack Open Call, which is aimed for local sound artists interested in eurorack modular synthesizers. The performance includes the Bramborack synthesizer as an essential piece. Supporting visuals are by Antonín Gazda aka Mňau.
Jena Jang is a Korean audiovisual artist based in Prague, Czech Republic. She's interested in sound storytelling and its visualisation on a spiritual level, which she creates using extended technique on instruments, and so her vocal improvisation varies from chanting, humming, and screaming, which focuses on purifying herself, removing negativity, and transforming it into lightness (Improvisers without borders).

Antonín Gazda aka Mňau, the face behind Mňau Labs and integral part of Noise Kitchen, is an electrical engineer, educator and also upcoming multimedia artist.
He explores different multimedia projects through technology to break the barrier of what is normally inaccessible. He creates his own audiovisual devices to create his unique style fuelled by noise, suffering and the question why. In projections he incorporates live video to capture the distorted image of the current reality.


Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be
a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the fourth year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Jena Jang je vítězkou výzvy Bramborack Open Call, která je určena pro místní zvukové umělce se zájmem o modulární syntezátory eurorack. Součástí představení je syntezátor Bramborack jako základní součást. Podpůrné vizuály vytvořil Antonín Gazda aka Mňau. Jena Jang je korejská audiovizuální umělkyně žijící v Praze. Zajímá ji zvukové vyprávění a jeho vizualizace v duchovní rovině, kterou vytváří rozšířenou technikou na nástroje, a tak se její vokální improvizace pohybuje od zpěvu, broukání až po křik, který se zaměřuje na očistu, odstranění negativity a její transformaci v lehkost (Improvizátoři bez hranic).

Antonín Gazda aka Mňau, tvář Mňau Labs a nedílná součást Noise Kitchen, je elektroinženýr, pedagog a také začínající multimediální umělec, který se zabývá různými multimediálními projekty, v nichž se snaží prolomit bariéru běžně nedostupného. Vytváří vlastní audiovizuální zařízení, aby vytvořil svůj jedinečný styl poháněný hlukem, utrpením a otázkou proč. Do projekcí začleňuje živé video, aby zachytil zkreslený obraz současné reality.
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již čtvrtým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby
a člen pražského kolektivu Wrong.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2023 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.