Ursula Sereghy

na dvorku Petrohradské
 31. 05. 2022 
19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Prague-based experimentalist Ursula Sereghy made the waters of the domestic music scene significantly clearer with her last year's OK Box, released on the Ostrava-based Gin & Platonic label, for which she rightfully earned the Discovery of the Year award at the Vinyl Awards. In her work, she artfully combines field recordings, acoustic instruments and granular synthesis to achieve music that is complex, organic and emotive.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.


fb: https://www.facebook.com/ursula.sereghy
ig: https://www.instagram.com/sereghyursula/
sc: https://soundcloud.com/ursulasereghy


Pražská experimentátorka Ursula Sereghy zásadně zčeřila vody tuzemské hudební scény svou loňskou nahrávkou OK Box, vydanou na ostravském labelu Gin & Platonic, za kterou si právem vysloužila ocenění Objev roku na cenách Vinyla. Ve své tvorbě umně kombinuje terénní nahrávky, akustické nástroje a granulární syntézu, čímž dosahuje hudby, která je komplexní, organická a emotivní.
 
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.

(cover photo by Nephro studio - Dominik Styk)
Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.