Arash Ghasemi
na dvorku Petrohradské
 

31. 08. 2023 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donationArash Ghasemi is an Iranian-born, Prague-based musician most notably connected to the experimental duo Gnäw with Finnish musician Simo Hakalisto, with whom they are currently recording their third album. As with Gnäw, Arash plays a selection of acoustic instruments, including setar, santur, pump organ, percussion, guitars, and synths. Starting his music career playing electric guitar in original rock formation bands influenced by progressive rock, math-rock, and post-rock scene, in his early years he was mainly focused on music production and experimental electro-acoustic and ambient realms. At Petrohradská, he will present a half-improvised live performance set supplemented with tracks and instruments showcasing a taste of his upcoming solo album.
Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be
a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the fourth year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Arash Ghasemi je hudebník narozený v Íránu, sídlící v Praze, který je nejvíce spojen s experimentálním duem Gnäw, ve kterém vystupuje společně s finským hudebníkem Simo Hakalistem. V současné době nahrávají své třetí album. Stejně jako s Gnäw, Arash hraje na různé akustické nástroje, včetně setaru, santuru, pumpových varhan, perkusí, kytary a syntezátorů. Na počátku své hudební kariéry hrál na elektrickou kytaru v rockových skupinách ovlivněných progresivním rockem, math-rockem a post-rockovou scénou, ale v jeho raných letech se zaměřoval především na hudební produkci a experimentální elektroakustické a ambientní sféry. Na Petrohradské kolektivu představí napůl improvizovaný set doplněný skladbami z jeho nadcházejícího sólového alba.
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již čtvrtým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby
a člen pražského kolektivu Wrong.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2023 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.