ROZŠIŘUJEME TÝMMáte-li zájem o tuto příležitost, zašlete nám svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu: jobs@petrohradskakolektiv.com

Dále stále hledáme posily do barového týmu pro Klub Petrohradská, Kino Petrohradská a brzy i letní sezónu na dvorku. Více info zde.
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

PRODUKČNÍ

Petrohradská kolektiv, dynamický kulturní prostor fungující od roku 2015, hledá zkušeného a spolehlivého administrativního pracovníka, který se přidá k našemu týmu, pomůže nám zpracovávat dokumentaci projektu a zajistit hladký chod backofficu jednotlivých projektů v rámci kulturního centra.


Koho hledáme:

 • Ekonomické vzdělání a minimálně základní znalost účetnictví; zkušenosti v komunikaci s externím zpracovatelem účetnictví.
 • Komunikace na dobré úrovni a schopnost pracovat v týmu s ostatními obory.
 • Minimálně dvouletá zkušenost s projekty podpořenými z veřejných, státních nebo zahraničních zdrojů grantových podpor (žádosti, vyúčtování, skupiny nákladů, atp)
 • Výborná znalost češtiny, minimálně základní znalost angličtiny
 • Schopnost organizace, dochvilnost, přesnost a komunikace

Nabízíme:

  • Práce v  dynamickém prostředí na obsahově zajímavém projektu.
  • Spolupráce v malém týmu a přímou komunikaci.
  • Zajímavé finanční ohodnocení odpovídající kulturnímu sektoru.


Hlavní úkoly:

 • Zajišťovat správnou přípravu dokladů účetnictví pro účetní firmu
 • Připravovat smlouvy s brigádníky, dodavateli, dopravci
 • Komunikovat s grantovými organizacemi, připravovat nebo být součástí přípravy žádosti o granty a jejich vyúčtování. Vypracovat nebo být součástí zpracování výroční zprávy projektu
 • Vyhledávat nové příležitosti spolupráce s projekty v zahraničí a případně zajištění prvotní komunikace
 • Nebráníme se novým návrhům optimalizace a jejich implementace v rámci týmu, projektu nebo dílčích prvků projektu

Hledáme produkční/ho pro kulturní prostor Petrohradská kolektiv. Hledáme talentovaného produkční/ ho pro naši dynamickou a kreativní komunitu v Petrohradská kolektiv! Jste-li organizační talent s technickými znalostmi a zkušenostmi v oblasti kultury, tým Petrohradské kolektivu se těší na spolupráci s Vámi.

Koho hledáme :

  • Minimálně dvouletá zkušenost s kulturním provozem spojeným s výstavní, rezidenční nebo hudební činností.
  • Výbornou znalost češtiny a angličtiny slovem i písmem.
  • Znalost technických řešení při instalaci výstav, AV produkci.
  • Schopnost organizace, dochvilnost a komunikační dovednosti.
  • Přítomnost při provozu a na kulturních eventech do večera, nebo schopnost zajistit zástupce na večerní hodiny.

Nabízíme:

  • Možnost pracovat v inspirativním prostředí plném kreativní energie.
  • Spolupráci s talentovanými umělci a profesionály z různých oborů.
  • Zajímavé finanční ohodnocení odpovídající kulturnímu sektoru.


Hlavní úkoly :

  • Zajišťování provozních potřeb dílčích projektů (ateliéry, hudba, galerie, rezidence).
  • Koordinace technického zázemí a logistiky pro různé kulturní akce.
  • Komunikace s umělci, nájemníky, návštěvníky a dalšími zúčastněnými stranami.
  • Přítomnost na místě při provozu a večerních akcích( případně se nebráníme zajištění zodpovědného zástupu)CV by mělo být strukturované a obsahovat:
  • nacionále, foto a kontaktní informace
  • přehled pracovních zkušeností
  • oborové a mimo oborové dovednosti
  • přehled dosaženého studia
  • doplňující kurzy a certifikace
  • jazyková vybavenost
  • referenční kontakty(minimálně 2)
WHO ARE WE?

KDO JSME?

Petrohradská kolektiv is an artist-run initiative with its own cultural production and original dramaturgy. It’s a meeting point of experiments and contemporary arts founded in 2015. Artists working within Petrohradská kolektiv get space, freedom and needed attention. Our activities are aimed at exhibitions, educational practice, live art and creative cooperations with Czech and foreign artists. Petrohradská kolektiv wants to contribute to arts and culture in our society by supporting, presenting and producing (not only) new projects.
Petrohradská kolektiv je artist-run iniciativa s vlastní produkcí, dramaturgií, místem pro experiment a současné umění fungující od roku 2015. Dáváme umělcům a jejich práci prostor, volnost a potřebnou pozornost. Naše aktivity inklinují k výstavní a edukativní činnosti, živému umění a tvůrčím pobytům českých a zahraničních umělců. Petrohradská kolektiv chce přispět k významu umění ve společnosti podporou, prezentací a produkcí nejen nových uměleckých projektů.


PUBLIC SPACES

Klub Petrohradská is a café, reception, meeting place, relaxation zone, but also a prinstshop and a cinema box office. We have coffee from Candycane roastery prepared on a San Remo coffee machine.

Kino Petrohradská is a single-screen repertory cinema, which started its operation in July 2021. The complex, of which the cinema is a part, is located in the former industrial space of an assembly workshop, a historically defunct mill, bakery and later a chocolate factory. The capacity is 58 seats.

The summer bar and courtyard is the heart of the cultural centre and is open seasonally from the end of April to the end of September. It hosts regular live performances by our dramaturgy and related projects with Radio Punctum and Noise Kitchen.

Jedna Dva Tři Gallery opened in March 2016. The gallery is currently located in a newly renovated space accessible from the courtyard of the Petrograd Collective Cultural Center.
MÍSTA S PŘÍSTUPEM VEŘEJNOSTI

Klub Petrohradská je kavárnou, recepcí, místem setkávání, relaxační zónou, ale také prinstshopem a pokladnou kina. Kafe máme od Candycane roastery připravovaném na San Remo kávovaru.

Kino Petrohradská je jednosálové repertoárové kino, které spustilo svůj provoz v červenci 2021. Areál, jehož je kinosál součástí, se nachází v prostorách bývalého industriálního prostoru montážní dílny, historicky zaniklého mlýna, pekárny a později továrny na čokoládové zboží. Kapacita je 58 míst.

Letní bar a dvůr je srdcem kulturního centra a má otevřenou sezónu od konce dubna do konce září. Hostí pravidelně živé vystoupení naší dramaturgie a související projekty s Radio Punctum a Noise Kitchen.

Jedna Dva Tři Gallery byla otevřena v březnu roku 2016. V současné době se galerie nachází v zrekonstruovaném prostoru přístupném ze dvora budovy kulturního centra Petrohradská kolektiv.PAST EVENTS/  PROBĚHLÉ UDÁLOSTI