EN
The culture center Petrohradská kolektiv presents it's newest project Kino Petrohradská - a single-screen repertory cinema that opened in July 2021. The cinema has 58 seats and 7.1 sound. It is built in a former industrial space of an assembly workshop of an historically defunct area of a mill, a bakery, and later a factory for chocolate goods. Currently this complex serves as a base for a gallery, a klub, and Prague based and foreign artists. Most importantly, however, it offers a pleasant environment for our visitors. 


CZ

Nový projekt kulturního centra Petrohradská kolektiv Kino Petrohradská je jednosálové repertoárové kino, které spustilo svůj provoz v červenci 2021. Kino má 58 míst a je vybaveno 7.1. prostorovým zvukem. Areál, jehož je kinosál součástí, se nachází v prostorách bývalého industriálního prostoru montážní dílny, historicky zaniklého mlýna, pekárny a později továrny na čokoládové zboží. Komplex dnes slouží jako zázemí pro galerii, klub, pražské i zahraniční umělce, především však poskytuje příjemný prostor našim návštěvníkům.
EN

The program of Kino Petrohradská is made up of a combination of the most interesting productions in Czech distribution as well as a hand-picked selection of works from the world of festivals and from cinema history by our resident curator Christopher Small.CZ

Program Kina Petrohradská je tvořen kombinací nejzajímavějších produkcí z české distribuce a výběrem děl ze světa festivalů a filmové historie, které vybral náš stálý kurátor Christopher Small.


RENT A CINEMA


EN The cinema is also possible to rent during the daytime for a private presentation or an corporate event almost every day. The range is from the morning until the 5pm when we are opening for normal movie screenings.
In case you are interested in renting the space also in the evenings, please contact us on an email produkce@petrohradskakolektiv.com.com


CZ Kino je možné si pronajmout i během dne pro soukromou prezentaci nebo firemní akci, a to téměř každý den. Rozsah je od rána do 17 hodin, kdy otevíráme pro běžné filmové projekce. V případě zájmu o pronájem prostor i ve večerních hodinách nás prosím kontaktujte na e-mailu produkce@petrohradskakolektiv.com.com.