LIVE ARTŽIVÉ UMĚNÍ


Currently, the program of Live Arts of Petrohradská kolektiv is mainly a platform for contemporary experimental music. The program focuses on promotion of Czech and foreign scenes, it serves as a meeting point of various genres and as a mediator between listeners and artists.

Within the 2021 program, during the summer, there is a series of regular concerts in the yard of our culture center with dramaturgy by Mojmír Měchura. The Live Arts program will also present a few events from the dramaturgic selection of Oliver Torr and the R(A)DIO(ACUSTICA) project by Ladislav Železný.

Program živého umění Petrohradská kolektiv je v momentálně především platformou pro současnou experimentální hudbu. Program slouží k propagaci tuzemské i zahraniční scény, je místem setkávání různých směrů a žánrů, médiem mezi posluchači a tvůrci.

V rámci programu probíhají pravidelné letní koncerty na dvoře našeho kulturního komplexu pod taktovkou dramaturga Mojmíra Měchury. Program představí také několik akcí z dramaturgického výběru Olivera Torra a projekt R(A)DIO(ACUSTICA) Ladislava Železného.