EN

In the building of the artist-run initiative Petrohradská kolektiv, there is a studio complex with 36 studios providing facilities for more than 70 artists and over 200 individuals since 2015. An overview of available studios, including information on the possibilities for sound projects and access to water, along with photographs of each space, can now be found at the new address studioo.space.

CZ

V budově artist run iniciativy Petrohradská kolektiv se nachází ateliérový komplex s 36ti ateliéry poskytující zázemí více než 70ti umělců a více než 200 jednotlivcům od roku 2015. Přehled dostupných ateliérů, včetně informací o možnostech využití pro zvukové projekty a přístupu k vodě, spolu s fotografiemi jednotlivých prostor, nyní můžete nalézt na nové adrese studioo.space.


EN
All prices include utilities and energy.

If you are interested in renting a studio, please send us your portfolio, a few words about yourself to ateliery@petrohradskakolektiv.com.

CZ
Všechny ceny jsou včetně služeb a energií.V případě zájmu o pronájem studia nám prosím zašlete vaše portfolio, pár slov o sobě na email ateliery@petrohradskakolektiv.com.