EN

The building of the artist run initiative Petrohradská kolektiv houses a studio complex with 36 studios providing facilities for more than 70 artists at this moment and to more than 200 artists since 2015.

CZ

V budově artist run iniciativy Petrohradská kolektiv se nachází ateliérový komplex s 36ti ateliéry poskytující zázemí více než 70ti umělců a více než 200 jednotlivcům od roku 2015.


EN
Below you will find an overview of the currently available studios for rent:

Studio No. 313
Total size 18m2, 3rd floor, window to the street (north side).
Available now

Price 8000Kč,-/ month.

Studio No. 316
Total size 18m2, 3rd floor, window to the street (north side).
Available now

Price 8000Kč,-/ month.


All prices include utilities and energy.

If you are interested in renting a studio, please send us your portfolio, a few words about yourself to ateliery@petrohradskakolektiv.com.

CZ
Níže naleznete přehled aktuálně volných ateliérů k pronájmu:

Ateliér č. 313
celková velikost 18m2, 3. nadzemní podlaží, okno do ulice (severní strana). Ihned k nastěhování.

Cena 8000Kč,-/ měsíc.

Ateliér č. 316
celková velikost 18m2, 3. nadzemní podlaží, okno do ulice (severní strana). Ihned k nastěhování.

Cena 8000Kč,-/ měsíc.


Všechny ceny jsou včetně služeb a energií.V případě zájmu o pronájem studia nám prosím zašlete vaše portfolio, pár slov o sobě na email ateliery@petrohradskakolektiv.com.