ACCOMMODATION AVAILABLECurrent capacity:


Full

Поточна потужність:

повний

Besides the studios for artists, we have at disposal also limited accommodation facilities dedicated to artist in residence program + capable of extending the capacity with gallery space. Due to the horror taking place in unprecented sovereign country Ukraine, we would like to provide it at disposal to any Ukranian relatives fleeing Ukraine from Russian invasion.

Окрім студій для художників, ми маємо в розпорядженні також обмежені приміщення, призначені для програми проживання художників + здатні розширити ємність за допомогою простору галереї. У зв’язку з жахом, що відбувається в нечуваній суверенній країні Україні, ми хотіли б надати його в розпорядження будь-яким українським родичам, які тікають з України від російського вторгнення.


Summary


Резюме


Our accomodation facilities are registered to shelter4ua.com, summary of the accommodation facilities below:

Available from 1st of March - capacity 2 people
16m2 Emergency Studio = private bedroom with private bathroom(no direct access to kitchen, just shared one one floor down), 3rd floor.

Available from 7th of March - capacity 6-10 people
3+1 AIR apartment 80m2, ground floor, 3 private bedrooms with doublebeds, shared kitchen, shared bathroom for the apartment.

In case of emergency/ heavier inquiry, it is possible to extend the capacity by providing access to the gallery space(2 rooms, together 115m2 - heated). The gallery is closely connected to the apartment and has access to the facilities of the 3+1 apartment. The capacity of the gallery is 15-25 people - for now we don´t have beds, just couple of matresses or sleeping bags with mats on the floor. (this will be available from the 7th of March)

All stay is free of charge, estimated availability until around the end of March/ middle of April.

Наші об’єкти розміщення зареєстровані на shelter4ua.com, підсумок об’єктів розміщення нижче:

Доступний з 1 березня - місткість 2 особи
Студія аварійної допомоги площею 16 м2 = окрема спальня з окремою ванною кімнатою (без прямого доступу до кухні, лише загальний один поверх нижче), 3-й поверх.

Доступний з 7 березня - місткість 6-10 осіб
Квартира 3+1 AIR 80м2, перший поверх, 3 окремі спальні з двоспальними ліжками, загальна кухня, спільний санвузол для квартири.

У разі надзвичайних ситуацій/посилений попит запиту можна збільшити потужність, забезпечивши доступ до простору галереї (2 кімнати, разом 115 м2 - опалення). Галерея тісно пов’язана з квартирою і має доступ до зручностей квартири 3+1. Місткість галереї – 15-25 осіб – поки у нас немає ліжок, лише пара матраців чи спальних мішків з килимками на підлозі. (це буде доступно з 7 березня)

Усі умови проживання безкоштовні. Орієнтовна наявність можливостей приблизно до кінця березня/середини квітня.

How to contact us?

Як з нами зв’язатися?  • Send us an email to produkce@petrohradskakolektiv.com
  • Call +420 774 434 762Where else I can find help?

Де ще я можу знайти допомогу?

Summary of all official CZ contacts and links on one spot:


Резюме всіх офіційних контактів та посилань CZ в одному місці: